Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Otsing 1Sm 26:2,7-9,12-13,22-23; Ps 103:1bc-2,3-4,8+10,12-13; 1Kr 15:45-49; Lk 6:27-38
(33 vastet, leht 1 2-st)
1. Saamueli 26Ja Saul võttis kätte ning läks alla Siifi kõrbe, ja koos temaga kolm tuhat Iisraeli valitud meest, et otsida Taavetit Siifi kõrbest. 
Nõnda tulid Taavet ja Abisai öösel rahva juurde, ja vaata, Saul oli heitnud magama vankriteleeris ning tema piik oli maasse lööduna ta peatsis; Abner ja rahvas aga magasid tema ümber. 
Ja Abisai ütles Taavetile: „Jumal on täna andnud sinu vaenlase su kätte. Ja nüüd luba, ma löön ta piigiga maa külge! Üksainus hoop - teist ei ole mul tema jaoks vaja.” 
Aga Taavet vastas Abisaile: „Ära teda hukka! Sest kes võiks karistamata pista oma käe Issanda võitu külge?” 
Ja Taavet võttis piigi ja veekruusi Sauli peatsist ja nad läksid oma teed; ja ükski ei näinud, ei märganud ega ärganud üles, vaid nad kõik magasid, sest Issand oli lasknud tulla nende peale raske une. 
Seejärel läks Taavet üle teisele poole ja seisis eemal mäetipus; nende vahel oli palju maad. 
Ja Taavet kostis ning ütles: „Vaata, siin on kuninga piik; tulgu nüüd keegi noortest meestest ja võtku see! 
Issand tasub igaühele tema õiglust ja truudust mööda. Sest Issand andis sind täna minu kätte, aga mina ei tahtnud pista oma kätt Issanda võitu külge. 
Psalm 103Taaveti laul. Kiida, mu hing, Issandat, ja kõik, mis mu sees on, tema püha nime! 
Kiida, mu hing, Issandat, ja ära unusta ainsatki tema heategu! 
Tema annab andeks kõik su ülekohtu, tema parandab kõik su tõved. 
Tema lunastab su elu hukatusest ja ehib sind helduse ja halastusega nagu pärjaga. 
Halastaja ja armuline on Issand, pikameelne ja rikas heldusest. 
Tema ei tee meile meie pattu mööda ega tasu meile kätte meie pahategusid mööda. 
Nii kaugel kui ida on läänest, nii kaugele viib ta meist meie üleastumised. 
Otsekui isa halastab laste peale, nõnda halastab Issand nende peale, kes teda kardavad. 
Luuka 6 Kuid ma ütlen teile, kes kuulete: Armastage oma vaenlasi, tehke head neile, kes teid vihkavad, 
õnnistage neid, kes teid neavad, palvetage nende eest, kes teid halvustavad! 
Kes sind lööb põse pihta, sellele paku ka teine, ja kes sinult võtab kuue, sellele ära keela ka särki! 
Anna igaühele, kes sinult palub, ja sellelt, kes võtab sinu oma, ära küsi tagasi! 
Ja nii, nagu te tahate, et inimesed teile teeksid, nõnda tehke neile! 
Ja kui te armastate neid, kes teid armastavad, mis lahkust te selle eest ootate? Isegi patused armastavad neid, kes neid armastavad. 
Ja kui te teete head neile, kes teile head teevad, mis tänu te selle eest ootate? Isegi patused teevad sedasama. 
Ja kui te laenate neile, kellelt te loodate tagasi saada, mis tänu te selle eest ootate? Ka patused laenavad patustele, et nad samavõrra tagasi saaksid. 
Aga armastage oma vaenlasi ning tehke head ning laenake ilma midagi tagasi lootmata, ja teie palk on suur ja te olete Kõigekõrgema lapsed, sest tema on helde tänamatute ja kurjade vastu!