Piibel.NET
Otsing 1Sm 12,24;Rm 12,11;1Kr 10,23–31; 1Aj 13,1–14; Trk 1,16–2,25
(50 vastet, leht 1 2-st)
Eestikeelne Piibel 1997
1. Saamueli 12 Kartke ainult Issandat ja teenige teda ustavalt kõigest südamest, sest vaadake, mis suuri asju ta teile on teinud!
1. Ajaraamat 13 Siis Taavet pidas nõu tuhande- ja sajapealikutega, kõigi vürstidega.
Ja Taavet ütles kogu Iisraeli kogudusele: „Kui see teie meelest hea on ja Issand, meie Jumal, lubab, siis läkitagem sõna oma vendade juurde, kes on jäänud kõigisse Iisraeli maakondadesse, nõndasamuti ka preestrite ja leviitide juurde nende karjamaalinnadesse, et nad koguneksid meie juurde,
ja toogem oma Jumala laegas jälle meie juurde, sest Sauli päevil ei ole me sellest hoolinud!”
Siis ütles terve kogudus, et nõnda tuleb teha, sest see oli õige kogu rahva silmis.
Ja Taavet kogus kokku terve Iisraeli Egiptuseojast kuni Hamati teelahkmeni Jumala laegast Kirjat-Jearimist ära tooma.
Ja Taavet ning kogu Iisrael läksid üles Baalasse, see on Juudas olevasse Kirjat-Jearimi, et sealt ära tuua keerubitel istuva Jumala laegas, millele oli pandud tema nimi.
Nad vedasid uue vankriga Jumala laeka ära Abinadabi kojast, ja Ussa ja Ahjo juhtisid vankrit.
Ja Taavet ning kogu Iisrael laulsid ja mängisid kõigest väest Jumala ees kannelde, naablite, trummide, simblite ja pasunatega.
Kui nad jõudsid Kiidoni rehealuse juurde, sirutas Ussa oma käe, et laegast kinni hoida, sest härjad tahtsid ümber ajada,
aga Issanda viha süttis põlema Ussa vastu ja ta lõi tema maha, sellepärast et ta oli pistnud oma käe laeka külge, ja ta suri seal Jumala ees.
Siis Taavet sai pahaseks, et Issand oli Ussa lõhki rebinud, ja ta pani sellele paigale nimeks Perets-Ussa + Nimi Perets-Ussa tähendab 'Ussa murdumine'.  , nagu see on tänapäevani.
Ja Taavet kartis sel päeval Jumalat, öeldes: „Kuidas ma võin Jumala laeka viia enese juurde?”
Ja Taavet ei lasknud laegast tuua enese juurde Taaveti linna, vaid laskis selle viia kõrvale, gatlase Oobed-Edomi kotta.
Ja Jumala laegas jäi kolmeks kuuks Oobed-Edomi pere juurde tema kotta; ja Issand õnnistas Oobed-Edomi koda ja kõike, mis tal oli.
Rooma 12 Teenige Issandat tüdimatu innuga ja vaimult tulisena!
1. Korintose 10 Öeldakse: „Kõik on lubatud!” - Siiski kõigest ei ole kasu. „Kõik on lubatud!” - Siiski kõik ei ehita kogudust.
Ärgu ükski otsigu oma, vaid teise kasu!
Kõike, mida lihaturul müüakse, sööge, ja ärge hakake kõhklema sisetunde pärast,
sest maa ja tema täius on Issanda päralt!
Kui keegi uskmatuist kutsub teid külla ja te tahate minna, siis sööge kõike, mida teile ette pannakse, kõhklemata sisetunde pärast.
Kui aga keegi peaks teile ütlema: „See on ohvriliha”, siis ärge sööge selle inimese pärast, kes tegi märkuse, ning sisetunde pärast.
Aga ma ei räägi sinu, vaid teise sisetundest.Sa ehk ütled: „Mispärast peab nüüd teise sisetunne minu vabaduse suhtes olema määrav?
Kui mina seda tänuga vastu võtan, miks mind siis teotatakse selle pärast, mille eest ma tänan?”
Niisiis, kas te nüüd sööte või joote või teete midagi muud - tehke seda Jumala austamiseks!