Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Otsing 1Pt 5,5;Lk 18,9-14; Ef 2,4-10; Ps 148;Gl 2,16-21
(34 vastet, leht 1 2-st)
Psalm 148 Halleluuja! Kiitke Issandat taevastest, kiitke teda ülal kõrgustes! 
Kiitke teda, kõik tema inglid! Kiitke teda, kõik tema väehulgad! 
Kiitke teda, päike ja kuu! Kiitke teda, kõik valguse tähed! 
Kiitke teda, taevaste taevad, ja kõik veed taevaste peal! 
Kiitku nad Issanda nime, sest kui tema käskis, siis nad loodi! 
Ja ta püstitas nad alatiseks ja igaveseks; tema andis määruse, ja sellest nad ei astu üle. 
Kiitke Issandat maa pealt, mereloomad ja kõik mere sügavused, 
tuli ja rahe, lumi ja udu, marutuul, kes teeb tema sõna järgi, 
mäed ja kõik kingud, viljapuud ja kõik seedrid; 
metsloomad ja kõik koduloomad, roomajad ja tiivulised linnud; 
ilmamaa kuningad ja kõik rahvahõimud, vürstid ja kõik ilmamaa kohtumõistjad; 
ka noored mehed ja neitsid, vanad koos noortega! 
Kiitku nad Issanda nime, sest tema nimi üksi on kõrge; tema aulisus ulatub üle maa ja taeva! 
Ja tema on tõstnud kõrgele sarve oma rahvale, kõigile oma vagadele, kiituslauluks Iisraeli lastele, rahvale, kes on tema lähedal. Halleluuja! 
Luuka 18Mõnedele aga, kes olid enestele kindlad, et nemad on õiged, ja panid teisi eimillekski, rääkis Jeesus selle tähendamissõna: 
„Kaks inimest läksid üles pühakotta palvetama, üks oli variser ja teine tölner. 
Seisma jäädes palvetas variser endamisi: „Oh Jumal, ma tänan sind, et mina ei ole niisugune nagu muud inimesed: röövijad, ülekohtused, abielurikkujad, ega ka niisugune nagu see tölner. 
Mina paastun kaks korda nädalas, annan kümnist kõigest, mis ma saan.” 
Aga tölner seisis eemal ega tahtnud silmigi tõsta taeva poole, vaid lõi endale vastu rindu ja ütles: „Oh Jumal, ole mulle patusele armuline!” 
Ma ütlen teile, tema läks alla oma kotta õigeks mõistetult, mitte too teine. Sest igaüht, kes ennast ise ülendab, alandatakse, kes aga ennast ise alandab, seda ülendatakse.” 
Galaatia 2aga teades, et inimene ei saa õigeks Seaduse tegude kaudu, vaid ainult usu läbi Kristusesse Jeesusesse, siis oleme ka meie uskunud Kristusesse Jeesusesse, et saada õigeks usust Kristusesse ja mitte Seaduse tegude kaudu, sest Seaduse tegude kaudu ei mõisteta õigeks ühtegi inimest.” 
Kui aga meid meie püüdes saada õigeks Kristuses ometi leitakse patused olevat, kas see tähendab siis, et Kristus on patu teenija? Ei mingil juhul! 
Sest kui ma ehitaksin jälle üles selle, mille ma olen maha kiskunud, siis ma näitaksin end olevat üleastuja. 
Sest ma olen Seaduse läbi Seadusele surnud, et elada Jumalale. Ma olen ühes Kristusega risti löödud; 
nüüd ei ela enam mina, vaid Kristus elab minus. Ja mida ma nüüd elan ihus, seda ma elan usus Jumala Pojasse, kes mind on armastanud ja on iseenese loovutanud minu eest.