Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Otsing 1Pt 1:18 25; Ps 147:12 13,14-15,19-20; Mk 10:32-45
(20 vastet, leht 1 1-st)
Psalm 147 Sest tema on teinud tugevaks su väravate riivid, tema õnnistab su lapsi sinu sees. 
Ta annab rahu su piirile, ta küllastab su tuumaka nisuga. 
Ta läkitab oma ütlused maa peale, rutusti jookseb tema sõna. 
Ta annab teada oma sõna Jaakobile ja Iisraelile oma määrused ja seadused. 
Nõnda ei ole tema teinud ühelegi paganarahvale, ja tema seadusi ei ole nad tundnud. Halleluuja! 
Markuse 10Aga nad olid minemas teel üles Jeruusalemma ja Jeesus käis nende ees, ja nad olid ehmunud, aga kaasaminejad kartsid. Ja võttes need kaksteist taas endaga, hakkas Jeesus neile rääkima, mis teda ees ootab: 
„Vaata, me läheme üles Jeruusalemma ja Inimese Poeg antakse ülempreestrite ja kirjatundjate kätte ning need mõistavad ta surma ja annavad paganate kätte 
ning need teotavad teda ja sülitavad ta peale ja piitsutavad teda ja tapavad ta ära ning kolme päeva pärast tõuseb ta üles.” 
Ja Sebedeuse pojad Jaakobus ja Johannes astusid Jeesuse juurde ja ütlesid talle: „Õpetaja, me tahame, et sa meile teeksid, mida me iganes palume.” 
Jeesus küsis: „Mida te tahate, et ma teile teeksin?” 
Nemad ütlesid talle: „Luba meile, et me istuksime sinu kirkuses üks sinu paremal ja teine sinu pahemal käel!” 
Jeesus ütles neile: „Teie ei tea, mida te palute. Kas te võite juua karikast, mida mina joon, või saada ristitud selle ristimisega, millega mind ristitakse?” 
Nemad ütlesid talle: „Võime küll!” Jeesus aga ütles neile: „Küllap te joote karikast, millest mina joon, ja teid ristitakse ristimisega, millega mind ristitakse, 
kuid istumist mu paremal või pahemal käel ei ole minu anda, vaid see antakse neile, kellele see on valmistatud.” 
Ja kui need kümme sellest kuulsid, said nad pahaseks Jaakobuse ja Johannese peale. 
Ja Jeesus kutsus nad enese juurde ja ütles neile: „Te teate, et need, keda peetakse rahvaste valitsejateks, peremehetsevad nende üle ja nende suured meelevallatsevad nende kallal. 
Nõnda ärgu olgu teie seas, vaid kes iganes teie seas tahab saada suureks, olgu teie teenija, 
ning kes iganes teie seas tahab olla esimene, olgu kõigi sulane, 
sest ka Inimese Poeg ei ole tulnud, et lasta ennast teenida, vaid et ise teenida ja anda oma elu lunaks paljude eest!” 
1. Peetruse 1aga Issanda sõna jääb igavesti.”