Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Otsing 1Pt 1:10–16; Ps 98:1,2–3a,3b-4; Mk 10:28–31
(15 vastet, leht 1 1-st)
Psalm 98 Laulge Issandale uus laul, sest ta on teinud imetegusid: tema parem käsi ja tema püha käsivars on toonud temale võidu! 
Issand on andnud teada oma pääste, tema on ilmutanud oma õigust paganate silme ees. 
Ta on tuletanud meelde oma heldust ja oma ustavust Iisraeli soo vastu; kõik ilmamaa otsad on näinud meie Jumala päästet. 
Hõisake Issandale, kogu ilmamaa, tõstke hõisates häält ja mängige temale! 
Markuse 10Peetrus hakkas talle rääkima: „Vaata, meie oleme jätnud kõik maha ja järgnenud sulle!” 
Jeesus lausus: „Tõesti, ma ütlen teile, ei ole kedagi, kes on maha jätnud maja või vennad või õed või ema või isa või lapsed või põllud minu pärast ja evangeeliumi pärast 
ega saaks vastu nüüd, selsamal ajal sajavõrra maju ja vendi ja õdesid ja emasid ja lapsi ja põlde tagakiusamise kestelgi, ning tuleval ajastul igavest elu. 
Aga paljud esimesed jäävad viimasteks ja viimased saavad esimesteks.” 
1. Peetruse 1Seda päästet on hoolega otsinud ja selle üle juurelnud prohvetid, kes on ennustanud seda armu, mis teile on tulnud. 
Nad püüdsid välja uurida, mille kohta ja millisest ajast andis teateid nendes olev Kristuse Vaim, tunnistades ette Kristuse kannatusi ja neile järgnevat kirkust. 
Nendele ilmutati, et mitte neile endile, vaid teile, teie teenimiseks oli kõik see, mida nüüd teile on kuulutatud nende kaudu, kes teile taevast läkitatud Pühas Vaimus on toonud rõõmusõnumeid, millesse isegi inglid igatsevad kummardades vaadata. 
Seepärast, vöötanud oma mõistuse niuded ja olles täiesti kained, lootke armule, mida teile pakutakse Jeesuse Kristuse ilmumises. 
Nii nagu kuulekad lapsed ärge ka teie kohanege oma kunagise teadmatuseaja himudega, 
vaid saage pühaks kogu oma käitumisega, nii nagu on püha see, kes teid on kutsunud; 
sest kirjutatud on: „Olge pühad, sest mina olen püha!”