Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Otsing 1Ms 49:29–33; 50:15–25;Ps 105:1–7;Mt 10:24–33;
(33 vastet, leht 1 2-st)
1. Moosese 49 Kui ta nägi head hingamispaika ja meeldivat maad, ta langetas oma turja koormat kandma ja sai tööorjaks. 
Daan + Nimi Daan tähendab 'ta mõistab kohut, juhib, ajab asja'.   mõistab kohut oma rahvale, üks Iisraeli suguharu on temagi. 
Daan on madu teel, rästik raja peal, kes salvab hobuse kandu, nõnda et ratsanik kukub selili. 
Ma ootan päästet sinult, Issand! 
Gaad + Nimi Gaad, mis tähendab 'hea õnn' (30:11), meenutab ka heebrea sõnu gad 'ahistama' ja gedud 'röövjõuk'.   - röövjõugud ründavad teda, aga ta ise ründab neid, olles neil kannul. 
Aaserilt tuleb rammus roog ja temal on anda kuninglikke maiuspalu. 
Naftali on nobe emahirv, kes toob kuuldavale ilusaid sõnu. 
Joosep on viljapuu poeg, viljapuu poeg allikal, oksad ulatuvad üle müüri. 
Ammukütid ahistavad teda, ründavad ja rõhuvad teda, 
aga tema amb jääb kindlaks ja ta käsivarred on nõtked Jaakobi Vägeva abiga, Karjase, Iisraeli Kalju nime abiga, 
su isa Jumala abiga, kes sind aidaku, Kõigeväelise abiga, kes sind õnnistagu õnnistustega ülalt taevast, õnnistustega all asuvast põhjaveest, õnnistustega emarindadest ja üskadest! 
Ja ta käskis neid ning ütles neile: „Mind koristatakse mu rahva juurde. Matke mind mu isade juurde koopasse, mis on hett Efroni väljal, 
sellesse koopasse, mis on Makpela väljal Mamre kohal Kaananimaal, mille Aabraham ostis koos väljaga hett Efronilt pärushauaks. 
Sinna on maetud Aabraham ja tema naine Saara, sinna on maetud Iisak ja tema naine Rebeka, ja sinna ma olen matnud Lea. 
Väli ja seal olev koobas on hettidelt ostetud.” 
Kui Jaakob oli oma poegadele käsu andnud, siis ta sirutas voodis oma jalad välja ja heitis hinge; ja ta koristati oma rahva juurde. 
Psalm 105 Tänage Issandat, kuulutage tema nime, tehke teatavaks rahvaste seas tema teod! 
Laulge temale, mängige temale, kõnelge kõigist tema imedest! 
Kiidelge tema pühast nimest, rõõmutsegu nende süda, kes otsivad Issandat! 
Nõudke Issandat ja tema võimsust, otsige alati tema palet! 
Meenutage tema tehtud imetegusid, tema imetähti ja tema huulte kohtuotsuseid, 
te Aabrahami, tema sulase sugu, te Jaakobi, tema valitu lapsed! 
Tema, Issand, on meie Jumal, tema kohtuotsused on igal pool maailmas. 
Matteuse 10Ei ole jünger üle õpetajast ega teenija üle oma isandast. 
Jüngrile olgu küllalt, et tema saab selliseks nagu ta õpetaja ja teenija nagu ta isand. Kui nad pereisandat on kutsunud Peltsebuliks + Peltsebul oli kaananlaste jumal, keda peeti kurjade vaimude peameheks.  , kui palju enam siis tema peret!