Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Otsing 1Ms 4,10;Jk 5,1.4-6;Mk 8,(10-13)14-21; Jh 14,15-21
(24 vastet, leht 1 1-st)
1. Moosese 4Ja tema ütles: „Mis sa oled teinud? Sinu venna vere hääl kisendab maa pealt minu poole! 
Markuse 8Ja Jeesus astus kohe koos oma jüngritega paati ja läks Dalmanuuta aladele. 
Ja variserid tulid välja ja hakkasid kiusates teda küsitlema, nõudes temalt tunnustähte taevast. 
Ja Jeesus ohkas sügavasti oma vaimus ja ütles: „Miks see sugupõlv nõuab tunnustähte? Tõesti, ma ütlen teile, sellele sugupõlvele ei anta tunnustähte!” 
Ja jättes nad sinnapaika, astus Jeesus taas paati ning siirdus vastaskaldale. 
Nad olid unustanud kaasa võtta leiba, neil polnud paadis kaasas midagi peale ühe leiva. 
Ja Jeesus kinnitas neile: „Vaadake ette, hoiduge variseride haputaignast ja Heroodese haputaignast!” 
Ja nemad arutasid omavahel: „See ongi see, et meil ei ole leiba!” 
Seda märgates ütles Jeesus neile: „Mis te arutate, et teil ei ole leiba? Kas te ikka veel ei mõista ega saa aru? Kas teie süda on ikka veel kõva? 
Silmad teil on, aga te ei näe, ja kõrvad teil on, aga te ei kuule. Ja kas teil ei ole meeles, 
kui ma viis leiba murdsin viiele tuhandele, mitu korvitäit palakesi te korjasite?” Nad ütlesid talle: „Kaksteist.” 
„Kui seitse leiba oli neljale tuhandele, mitu korvitäit palakesi te siis korjasite?” Ja nad ütlesid: „Seitse.” 
Ja Jeesus ütles neile: „Kas te ikka veel ei saa aru?” 
Johannese 14Kui te armastate mind, siis pidage mu käske! 
Ja ma palun Isa ja ta annab teile teise Lohutaja, et tema oleks teiega igavesti: 
Tõe Vaimu, keda maailm ei saa võtta vastu, sest ta ei näe teda ega tunne teda ära. Teie tunnete tema ära, sest ta jääb teie juurde ja on teie sees. 
Ma ei jäta teid orbudeks, ma tulen teie juurde. 
Veel pisut aega, ja maailm ei näe mind enam, aga teie näete mind, sest mina elan ja ka teie peate elama. 
Sel päeval te tunnete ära, et mina olen oma Isas ja teie minus ja mina teis. 
Kellel on minu käsud ja kes neid peab, see ongi see, kes armastab mind. Aga kes armastab mind, seda armastab mu Isa, ja mina armastan teda ning näitan talle ennast.” 
Jaakobuse 5Kuulge nüüd, rikkad, nutke ja ulguge oma tulevaste hädade pärast! 
Vaata, tööliste palk, mille te olete jätnud oma põldudel lõikajatele maksmata, kisendab, ja viljakoristajate karjed on tunginud vägede Issanda kõrvu. 
Te olete priisanud ja prassinud maa peal, nuumanud end tapapäeval, 
te olete hukka mõistnud õige ja ta mõrvanud. Tema ju ei hakka teile vastu.