Piibel.NET
Otsing 1Ms 19:15-29; Ps 26:2-3,9-10,11-12; Mt 8:23-27
(26 vastet, leht 1 2-st)
Eestikeelne Piibel 1997
1. Moosese 19 Ja kui hakkas koitma, kiirustasid inglid Lotti, öeldes: „Tõuse, võta oma naine ja kaks tütart, kes siin on, et sa ei hukkuks linna süü pärast!”
Ja kui ta veel kõhkles, siis haarasid mehed kinni ta käest, ja ta naise käest ja ta mõlema tütre käest, sest Issand tahtis teda säästa; ja nad viisid ta ära ning jätsid väljapoole linna.
Ja neid välja viies nad ütlesid: „Päästa oma hing! Ära vaata selja taha ja ära peatu mitte kuskil ümbruskonnas! Põgene mäestikku, et sa ei hukkuks!”
Ja Lott vastas neile: „Muidugi mitte, mu isand!
Vaata, su sulane on küll sinu silmis armu leidnud ja suur on su heldus, mida sa oled mulle osutanud, jättes mu hinge elama. Aga ma ei suuda põgeneda mäestikku, et õnnetus mind ei tabaks ja ma ei sureks.
Vaata, see linn taamal on nii ligidal, et sinna võiks põgeneda, ja on pisitilluke. Kui ma ometi sinna pääseksin - eks ole, see on ju pisitilluke? -, siis võiks mu hing jääda elama!”
Ja ta vastas temale: „Vaata, ma võtan sind kuulda ka selles asjas ega paiska segi linna, millest sa räägid.
Tõtta, põgene sinna, sest ma ei või midagi teha enne, kui sa sinna oled jõudnud!” Seepärast pandi sellele linnale nimeks Soar + Nimi Soar tähendab 'tühine', 'väike'.  .
Päike oli just tõusnud maa kohale, kui Lott jõudis Soari.
Ja Issand laskis sadada Soodoma ja Gomorra peale väävlit ja tuld Issanda juurest taevast
ning hävitas need linnad ja kogu ümbruskonna, kõik linnade elanikud ja maa taimestiku.
Aga Loti naine, kes ta järel käis, vaatas tagasi ja muutus soolasambaks.
Ja Aabraham läks hommikul vara paika, kus ta Issanda ees oli seisnud,
heitis pilgu alla Soodoma ja Gomorra poole ja kogu ümbruskonna maapinnale, vaatas, ja ennäe, maast tõusis suits otsekui sulatusahju suits.
Kui Jumal oli segi paisanud ümbruskonna linnad, mõtles Jumal Aabrahamile ja saatis Loti ära selle hävituse keskelt, millega ta segi paiskas need linnad, kus Lott oli elanud.
Psalm 26 Katsu mind läbi, Issand, ja proovi mind, sulata mu neerud ja mu süda!
Sest sinu heldus on mu silma ees ja ma käin sinu tões.
Ära korista mu hinge koos patustega ega mu elu koos meestega, kes verd valavad,
kelle kätes on häbitöö ja kelle parem käsi on täis altkäemaksu!
Aga mina tahan käia laitmatuses; lunasta mind ja ole mulle armuline!
Mu jalg seisab tasasel teel. Kogudustes ma kiidan sind, Issand!
Matteuse 8 Jeesus astus nüüd paati ja ta jüngrid läksid temaga kaasa.
Ja vaata, järvel tõusis suur torm, nii et lained katsid paadi. Aga Jeesus magas.
Ja jüngrid tulid ta juurde ja äratasid ta üles, öeldes: „Issand, aita! Me hukkume!”
Tema ütles neile: „Miks te olete nõnda arad, te nõdrausulised?” Siis ta tõusis püsti, sõitles tuuli ja järve ning järv jäi täiesti vaikseks.