Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Otsing 1Ms 12:1–4a; Ps 33:4–5,18–19,20+22; 2Tm 1:8–10; Mt 17:1–9
(22 vastet, leht 1 1-st)
1. Moosese 12Ja Issand ütles Aabramile: „Mine omalt maalt, omast sugukonnast ja isakojast maale, mille ma sulle näitan! 
Ma teen sind suureks rahvaks ja õnnistan sind, ma teen su nime suureks, et sa oleksid õnnistuseks! 
Siis ma õnnistan neid, kes sind õnnistavad, panen vande alla selle, kes sind neab, ja sinu nimel õnnistavad endid kõik suguvõsad maa peal!” 
Ja Aabram läks, nagu Issand teda käskis, ja Lott läks koos temaga; Aabram oli seitsekümmend viis aastat vana, kui ta Haaranist lahkus. 
Psalm 33 Sest Issanda sõna on õige, kõik tema tööd on tehtud ustavuses. 
Tema armastab õigust ja õiglust; Issanda heldus täidab maa. 
Vaata, Issanda silm on nende peal, kes teda kardavad ja tema heldust ootavad, 
et tema tõmbaks nende hinge välja surmast ja hoiaks neid elus näljaajal. 
Meie hing ootab Issandat, meie abi ja meie kilp on tema. 
Sinu heldus, Issand, olgu meie peal, nõnda nagu me ootame sind! 
Matteuse 17Kuue päeva pärast võttis Jeesus kaasa Peetruse ja Jaakobuse ja tema venna Johannese ning viis nad kõrgele mäele üksindusse. 
Ja ta muudeti nende ees; ta pale säras otsekui päike, ta rõivad said valgeks otsekui valgus. 
Ja ennäe, Eelija ja Mooses näitasid end neile ja kõnelesid temaga. 
Aga Peetrus hakkas rääkima ja ütles Jeesusele: „Issand, siin on meil hea olla! Kui sa tahad, siis ma teen siia kolm lehtmaja: sinule ühe ja Moosesele ühe ja Eelijale ühe.” 
Kui ta alles rääkis, ennäe, helendav pilv varjas neid. Ja ennäe, hääl ütles pilvest: „See on minu armas Poeg, kellest mul on hea meel, teda kuulake!” 
Seda kuuldes langesid jüngrid silmili maha ja kartsid väga. 
Ja Jeesus astus nende juurde ning ütles neid puudutades: „Tõuske üles ja ärge kartke!” 
Aga kui nad oma silmad üles tõstsid, ei näinud nad enam kedagi muud kui Jeesust üksi. 
Ja kui nad mäelt laskusid, keelas Jeesus neid: „Ärge rääkige sellest nägemusest kellelegi, enne kui Inimese Poeg on üles äratatud surnuist!” 
2. Timoteose 1Ära siis häbene tunnistamast meie Issandat ega mind, tema vangi, vaid kannata koos minuga kurja evangeeliumi pärast Jumala väe abil, 
kes on meid päästnud ja kutsunud püha kutsega, mitte meie tegude järgi, vaid omaenese kavatsuse ja armu järgi, mis meile on antud Kristuses Jeesuses enne igavesi aegu, 
nüüd on aga saanud avalikuks meie Päästja Kristuse Jeesuse ilmumise läbi, kes on kõrvaldanud surma ning on evangeeliumi kaudu toonud valge ette elu ja kadumatuse,