Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Otsing 1Ms 1,3;2Kr 4,6;5Ms 33,1-4(7.12-16); 5Ms 5,1-22
(34 vastet, leht 1 2-st)
1. Moosese 1Ja Jumal ütles: „Saagu valgus!” Ja valgus sai. 
5. Moosese 5Ja Mooses kutsus kokku kogu Iisraeli ning ütles neile: „Kuule, Iisrael, määrusi ja seadlusi, millest ma täna teie kuuldes räägin, ja õppige neid ja olge hoolsad neid täitma! 
Issand, meie Jumal, andis meile Hoorebil seaduse. 
Mitte meie vanemaile ei andnud Issand seda seadust, vaid meile, kes me kõik siin täna elus oleme. 
Palgest palgesse rääkis Issand teiega mäel tule keskelt. 
Mina seisin tol korral Issanda ja teie vahel, et teile kuulutada Issanda sõna, sest te kartsite tuld ega läinud üles mäele. Ta ütles: 
„Mina olen Issand, sinu Jumal, kes tõi sind välja Egiptusemaalt orjusekojast. 
Sul ei tohi olla muid jumalaid minu palge kõrval! 
Sa ei tohi enesele teha kuju ega mingisugust pilti sellest, mis on ülal taevas, ega sellest, mis on all maa peal, ega sellest, mis on maa all vees! 
Sa ei tohi neid kummardada ega neid teenida, sest mina, Issand, sinu Jumal, olen püha vihaga Jumal, kes vanemate süü nuhtleb laste kätte kolmanda ja neljanda põlveni neile, kes mind vihkavad, 
aga kes heldust osutab tuhandeile neile, kes mind armastavad ja mu käske peavad. 
Sa ei tohi Issanda, oma Jumala nime asjata suhu võtta, sest Issand ei jäta seda nuhtlemata, kes tema nime asjata suhu võtab! + Vt 2Ms 20:7 seletust.   
Pea meeles, et sa pead pühitsema hingamispäeva, nõnda nagu Issand, su Jumal, sind on käskinud! 
Kuus päeva tee tööd ja toimeta kõiki oma talitusi, 
aga seitsmes päev on Issanda, sinu Jumala hingamispäev! Siis sa ei tohi toimetada ühtegi talitust, ei sa ise ega su poeg ja tütar, ei su sulane ega teenija, ei su härg ega eesel või mõni muu su loomadest, ka mitte võõras, kes on su väravais, et su sulane ja teenija saaksid hingata nagu sina. 
Ja pea meeles, et sa olid ori Egiptusemaal ja et Issand, su Jumal, tõi sind sealt välja vägeva käega ja väljasirutatud käsivarrega; sellepärast on Issand, su Jumal, käskinud sind pidada hingamispäeva. 
Sa pead austama oma isa ja ema, nõnda nagu Issand, su Jumal, sind on käskinud, et su päevi pikendataks ja et su käsi hästi käiks sellel maal, mille Issand, su Jumal, sulle annab! 
Sa ei tohi tappa! 
Sa ei tohi abielu rikkuda! 
Sa ei tohi varastada! 
Sa ei tohi tunnistada oma ligimese vastu valetunnistajana! 
Sa ei tohi himustada oma ligimese naist! Sa ei tohi himustada oma ligimese koda, tema põldu, sulast ja teenijat, härga ja eeslit ega midagi, mis su ligimese päralt on!” 
Need sõnad rääkis Issand mäe peal valju häälega tervele teie kogudusele tule, pilve ja pimeduse seest ega lisanud midagi juurde. Ja ta kirjutas need kahele kivilauale ning andis need minule. 
5. Moosese 33Ja see on õnnistus, millega Mooses, jumalamees, õnnistas Iisraeli lapsi enne oma surma; 
ta ütles: „Issand tuli Siinailt ja säras neile Seirist; ta paistis Paarani mäelt, ta tuli Kaadesisse Meribast, + Teine võimalik tõlge: 'saabus Püha kümneist tuhandeist'.   temast paremat kätt jäi Asdod.