Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Otsing 1Ms 1,27;1Kr 11,11-12;Mt 5,33-37; Jh 6,60-71
(20 vastet, leht 1 1-st)
1. Moosese 1 Ja Jumal lõi inimese oma näo järgi, Jumala näo järgi lõi ta tema, ta lõi tema meheks ja naiseks. 
Matteuse 5Veel olete kuulnud, et muistsele põlvele on öeldud: „Sa ei tohi valet vanduda!” ja „Issandale antud vandeid tuleb pidada!” 
Aga mina ütlen teile: Ärge vanduge üldse, ei taeva juures, sest see on Jumala troon, 
ega maa juures, sest see on tema jalgealune järg, ega Jeruusalemma juures, sest see on suure Kuninga linn! 
Ära vannu ka oma pea juures, sest ise ei saa sa ühtegi juuksekarva valgeks või mustaks teha! 
Iga teie „jah” olgu „jah” ja iga „ei” olgu „ei”, aga mis üle selle, see on kurjast. 
Johannese 6Siis paljud tema jüngrid ütlesid seda kuuldes: „See sõna on ränk, kes suudab seda kuulda?” 
Aga Jeesus, kes sisimas teadis, et ta jüngrid selle pärast nurisevad, ütles neile: „Kas see ärritab teid? 
Aga mis on veel siis, kui te näete Inimese Poega üles minevat sinna, kus ta oli enne? 
Vaim on see, kes elustab, lihast ei ole mingit kasu. Sõnad, mis ma teile olen rääkinud, on vaim ja elu. 
Kuid teie seas on mõned, kes ei usu.” Jeesus teadis ju algusest peale, kes on need, kes ei usu, ja kes on see, kes tema reedab. 
Ja ta ütles: „Seepärast ma olengi teile öelnud, et keegi ei saa tulla minu juurde, kui talle ei ole seda andnud Isa.” 
Seepeale lahkusid paljud ta jüngritest tema juurest ega käinud enam koos temaga. 
Siis ütles Jeesus neile kaheteistkümnele: „Kas teiegi tahate ära minna?” 
Siimon Peetrus vastas talle: „Issand, kelle juurde me peaksime minema? Sinul on igavese elu sõnad, 
ja me oleme uskunud ning ära tundnud, et sina oled Jumala Püha.” 
Jeesus vastas neile: „Eks ma ole teid kahtteistkümmend välja valinud, ent üks teie seast on kurat.” 
Aga seda ta ütles Juudas Iskarioti kohta, sest see kavatses teda reeta, üks neist kaheteistkümnest. 
1. Korintose 11Ometi ei ole Issanda ees mees ilma naiseta midagi ega naine ilma meheta midagi, 
sest nii nagu naine on mehest, nõnda on ka mees naise läbi, aga kõik on Jumalast.