Piibel.NET
Otsing 1Mak 1:10-15,41-43,54-57,62-64; Ps 119:53+61,134+150,155+158; Lk 18:35-43
(31 vastet, leht 1 2-st)
Eestikeelne Piibel 1997
Psalm 119 Tuline viha on mind haaranud õelate pärast, kes hülgavad su Seaduse.
Õelate köidikud punusid end mu ümber; aga mina ei unusta su Seadust.
Lunasta mind inimeste rõhumisest, siis ma pean su korraldusi!
Mulle lähenesid ilguste toimepanijad; nemad on sinu Seadusest kaugel.
Õelaist on pääste kaugel, sest nad ei hooli su määrustest.
Ma nägin äraandjaid ja tundsin tülgastust, sest nemad ei hooli sinu ütlustest.
Luuka 18 Aga see sündis, kui Jeesus Jeeriko lähedale jõudis, et üks pime istus kerjates tee ääres.
Kui too kuulis rahvahulka mööda minevat, päris ta, mis see võiks olla.
Nemad teatasid talle, et Jeesus Naatsaretlane läheb mööda.
Ja ta hüüdis: „Jeesus, Taaveti Poeg, halasta minu peale!”
Ja möödaminejad sõitlesid teda, et ta jääks vait. Tema aga karjus veelgi enam: „Taaveti Poeg, halasta minu peale!”
Jeesus jäi seisma ja käskis pimeda enese juurde tuua. Aga kui pime tema juurde tuli, küsis Jeesus temalt:
„Mida sa tahad, et ma sulle teeksin?” Tema aga ütles: „Issand, et ma jälle näeksin!”
Ja Jeesus ütles talle: „Näe jälle! Sinu usk on su päästnud!”
Ja otsekohe nägi ta jälle ja läks temaga kaasa Jumalat ülistades. Ja kogu rahvas, kes seda nägi, kiitis Jumalat.
1. Makkabite 1 Ja neist võrsus patune võsu, Antiohhos Epifanes, kuningas Antiohhose poeg, kes oli olnud Roomas pantvangiks. Tema sai kuningaks Kreeka kuningriigi saja kolmekümne seitsmendal aastal.
Neil päevil tõusis Iisraelis jumalavallatuid mehi, kes hukutasid paljusid, üteldes: „Mingem ja ühinegem ümberkaudsete paganatega, sest sellest ajast peale, kui endid neist eraldasime, on meid tabanud palju õnnetusi!”
See kõne oli nende meelest hea.
Mõned rahva hulgast olid nõus ja läksid kuninga juurde ning tema andis neile loa talitada paganate kommete järgi.
Siis nad ehitasid Jeruusalemma maadluskooli paganate eeskujul.
Ja nad taastasid oma eesnahad ning taganesid pühast lepingust, ühinesid paganatega ja müüsid endid kurja tegema.
Kuningas kirjutas kogu oma kuningriigile, et kõik peavad saama üheks rahvaks
ja igaüks peab loobuma oma kombeist. Ja kõik rahvad alistusid kuninga käsule.
Ka paljudele Iisraeli lastele meeldis tema jumalateenistus ja nad ohverdasid ebajumalaile ning teotasid hingamispäeva.
Ja kislevikuu viieteistkümnendal päeval aastal sada nelikümmend viis püstitasid nad ohvrialtari peale „hävituse koletise” ja rajasid ohvrikünkaid ümberkaudseisse Juuda linnadesse.