Piibel.NET
Otsing 1Kr 6:20-7:12; Mt 14:1-13
(26 vastet, leht 1 2-st)
Eestikeelne Piibel 1997
Matteuse 14 Tol ajal sai nelivürst Heroodes + Nelivürst Heroodes Antipas.   kuulda, mida Jeesusest räägiti.
Ja ta ütles oma meestele: „See on Ristija Johannes! Tema on üles äratatud surnuist ja seepärast toimivad imeväed tema kaudu.”
Heroodes oli ju Johannese kinni võtnud, aheldanud ja pannud vanglasse Heroodiase, oma venna Filippuse naise pärast,
sest Johannes oli talle öelnud: „Sa ei tohi teda pidada!”
Ja Heroodes oleks tahtnud Johannese tappa, kuid kartis rahvast, sest Johannest peeti prohvetiks.
Aga kui tuli Heroodese sünnipäev, tantsis Heroodiase tütar nende keskel ja meeldis Heroodesele,
nõnda et ta vandega tõotas talle anda, mida ta iganes soovib.
Tema aga lausus oma ema õhutusel: „Anna mulle vaagnal Ristija Johannese pea!”
Kuningas kurvastas, kuid vande ja piduliste pärast käskis talle selle anda.
Ja ta saatis vanglasse mehed Johannesel pead otsast lööma.
Ja Johannese pea toodi vaagnal ja anti tüdrukule ning too viis selle oma emale.
Ja Johannese jüngrid tulid, viisid ta surnukeha ära ja matsid maha ning tulid ja teatasid sellest Jeesusele.
Kui Jeesus sai sellest kuulda, eemaldus ta sealt paadiga tühja paika, et olla omaette. Ja kui rahvahulgad sellest kuulsid, järgnesid nad talle jalgsi linnadest.
1. Korintose 6 Sest te olete kallilt ostetud. Austage siis Jumalat oma ihus!
1. Korintose 7 Nüüd selle kohta, millest te kirjutasite: „On hea, kui mees ei puutuks naist.”
Aga igasuguse kõlvatuse vastu olgu igal mehel oma naine ja igal naisel oma mees.
Mees täitku oma kohustust naise vastu ja nõndasamuti ka naine mehe vastu.
Naisel ei ole meelevalda oma ihu üle, vaid tema mehel, ja samuti ei ole mehel meelevalda oma ihu üle, vaid tema naisel.
Ärge keelake end teineteisele muidu, kui ehk ainult kokkuleppel ajutiseks, et pühenduda palvetamisele, ja tulge jälle ühte, et saatan ei saaks teid kiusata teie taltsutamatuse kaudu.
Aga ma ei ütle seda käsuna, vaid mööndusena.
Ma tahaksin, et kõik inimesed oleksid nõnda nagu mina. Kuid igaühel on oma armuand Jumalalt, ühel nõnda, teisel teisiti.
Vallalistele ja leskedele ma ütlen, et neil läheks paremini, kui nad jääksid nõnda nagu minagi.
Kui nad aga ei suuda end taltsutada, siis nad abiellugu, sest parem on abielluda kui himudes põleda.
Aga abielus olijaid ei käsi mina, vaid Issand: Naine ärgu mingu mehest lahku;
kui ta aga siiski on lahkunud, siis ta jäägu üksikuks või leppigu oma mehega ära! Ja mees ärgu hüljaku naist!