Piibel.NET
Otsing 1Kr 16:13-24; Mt 21:33-42
(22 vastet, leht 1 1-st)
Eestikeelne Piibel 1997
Matteuse 21 Kuulge teist tähendamissõna! Oli inimene, majaisand, kes istutas viinamäe ja piiras selle aiaga ning õõnestas kaljusse surutõrre ja ehitas valvetorni. Siis ta andis selle rentnike kätte ja reisis võõrsile.
Kui saagiaeg lähenes, läkitas ta oma sulaseid rentnike juurde oma vilja vastu võtma.
Aga rentnikud võtsid ta sulased kinni, mõnda nad peksid, mõne tapsid, mõne aga viskasid kividega surnuks.
Taas ta läkitas teisi sulaseid, rohkem kui esimesi, ja nad tegid nendega nõndasamuti.
Aga lõpuks ta läkitas nende juurde oma poja, mõeldes: „Ehk nad häbenevad mu poega!”
Kuid rentnikud rääkisid poega nähes omavahel: „Tema ongi see pärija! Läki, tapame ta ära ja tema pärandi saame meie!”
Ja nad võtsid ta kinni ja viskasid viinamäelt välja ja tapsid ära.
Kui nüüd viinamäe isand tuleb, mida ta teeb nende rentnikega?”
Nad ütlesid talle: „Ta hukkab need kurjad kurjal kombel ja annab viinamäe teiste rentnike kätte, kes annavad talle vilja õigel ajal.”
Jeesus vastas neile: „Kas te pole kunagi lugenud Kirjast: „Kivi, mille ehitajad tunnistasid kõlbmatuks - seesama on saanud nurgakiviks. See tuli Issandalt ja on imeasi meie silmis.”
1. Korintose 16 Valvake, seiske usus, olge mehised, saage tugevaks!
Kõik teie teod sündigu armastuses!
Aga ma palun teid, vennad: te teate Stefanase peret, et see pere oli Ahhaias esimene pöörduma Kristuse poole. Nemad on pühendunud pühade abistamisele.
Alistuge teiegi niisugustele ja kõigile, kes aitavad kaasa ja näevad vaeva.
Ent ma rõõmustan Stefanase ja Fortunatuse ja Ahhaikose tulekust, sest nemad on täitnud teie aset,
nad on ju andnud hingamist minu ja teie vaimule. Tunnustage siis niisuguseid!
Aasia kogudused tervitavad teid! Palju tervitusi teile Issandas Akvilalt ja Priskalt koos kogudusega nende kojas.
Kõik vennad tervitavad teid! Tervitage üksteist püha suudlusega!
Tervitus on minu, Pauluse oma käega!
Kui keegi ei armasta Issandat, olgu ta ära neetud! Maaranata + See arameakeelne palvehüüd tähendab 'Meie Issand, tule' või 'Meie Issand tuleb'.  !
Issanda Jeesuse arm olgu teiega!
Minu armastus on teie kõikidega Kristuses Jeesuses!