Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Otsing 1Kr 1:1–9; Ps 145:2–3,4–5,6–7; Mt 24:42–51
(25 vastet, leht 1 1-st)
Psalm 145 Iga päev ma tänan sind ja kiidan su nime ikka ja igavesti! 
Suur on Issand ja kõrgeks kiidetav, tema suurus on uurimatu! 
Rahvapõlv ülistab rahvapõlvele sinu tegusid, ja nad kuulutavad sinu suurt vägevust. 
Sinu võimsuse toredat hiilgust ja su imeasju tahan ma meeles mõlgutada. 
Sinu kardetavast jõust räägitagu ja ma jutustan sinu suurtest töödest. 
Su suure headuse mälestust kuulutatagu ja su õiguse üle hõisatagu! 
Matteuse 24Valvake siis, sest teie ei tea, mil päeval teie Issand tuleb! 
Küllap te taipate, et kui peremees teaks, millisel öövalve ajal varas tuleb, siis ta valvaks ega lubaks oma majja sisse murda. 
Seepärast olge ka teie valmis, sest Inimese Poeg tuleb tunnil, mil te ei arvagi! 
Kes siis on ustav ja arukas sulane, kelle ta isand on seadnud oma kodakondsete üle neile parajal ajal elatist andma? 
Õnnis on see sulane, kelle ta isand tulles leiab nõnda tegevat. 
Tõesti, ma ütlen teile, ta seab tema kogu oma vara üle. 
Aga kui see sulane oleks halb ja ütleks endamisi: „Mu isand viibib,” 
ning hakkaks peksma oma kaassulaseid, sööma ja jooma koos purjutajatega, 
siis selle sulase isand tuleb päeval, mil ta ei oota, ja tunnil, mida ta ei tea, 
ning raiub ta pooleks ja annab talle sama koha silmakirjatsejatega; seal on ulgumine ja hammaste kiristamine. 
1. Korintose 1Paulus, Kristuse Jeesuse apostliks kutsutud Jumala tahtmisel, ja vend Soostenes - 
Korintoses olevale Jumala kogudusele, Kristuses Jeesuses pühitsetuile, kutsutud pühadele ning kõigile neile, kes kõigis paigus appi hüüavad meie Issanda Jeesuse Kristuse nime, kes on nende ja meie Issand: 
Armu teile ja rahu Jumalalt, meie Isalt, ja Issandalt Jeesuselt Kristuselt! 
Ma tänan alati oma Jumalat teie pärast Jumala armu eest, mis teile on antud Kristuses Jeesuses! 
Te olete ju kõige poolest saanud rikkaks temas, igasuguses sõnas ja igasuguses mõistmises, 
kuna tunnistus Kristusest on teis kinnitatud, 
nii et teil ei ole puudu ühestki armuannist, oodates meie Issanda Jeesuse Kristuse ilmumist. 
Tema kinnitab teid ka lõpuni, et te oleksite laitmatult puhtad meie Issanda Jeesuse Kristuse päeval. 
Ustav on Jumal, kelle poolt te olete kutsutud osadusse tema Poja Jeesuse Kristuse, meie Issandaga.