Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Otsing 1Kn 8,57;Mk 16,20;Mk 3,1-10(11-12); 1Jh 2,12-17
(20 vastet, leht 1 1-st)
1. Kuningate 8Olgu Issand, meie Jumal, meiega, nõnda nagu ta on olnud meie vanematega; tema ärgu jätku meid maha ja ärgu loobugu meist, 
Markuse 3Ja Jeesus läks taas sünagoogi. Ja seal oli inimene, kellel oli kuivanud käsi. 
Ja Jeesust varitseti, kas ta peaks tervendama hingamispäeval, et saaks tema peale kaevata. 
Ja tema ütles inimesele, kellel oli kuivanud käsi: „Tõuse meie keskele püsti!” 
Ja ta ütles neile: „Kas hingamispäeval tohib teha head või halba, hinge päästa või tappa?” Aga nemad jäid vait. 
Ja vaadates neid vihaga ja tundes meelehärmi nende südamekanguse pärast, ütles Jeesus inimesele: „Siruta käsi!” Ja too sirutas, ja ta käsi sai jälle terveks. 
Ja variserid läksid kohe välja ning langetasid koos Heroodese meestega Jeesuse kohta otsuse, et ta tuleb hukata. 
Ja Jeesus läks koos oma jüngritega eemale järve poole. Ja talle järgnes suur rahvahulk Galileast ja Juudamaalt 
ja Jeruusalemmast ja Idumeast ja sealtpoolt Jordanit ja Tüürose ja Siidoni ümbrusest - suur rahvahulk tuli ta juurde, kui saadi kuulda, mida kõike Jeesus teeb. 
Ja ta ütles oma jüngritele, et talle hoitaks väike paat valmis rahvahulga pärast, et see tema peale ei tungiks, 
sest ta tegi terveks paljusid, nii et tema peale rõhusid kõik need, keda vaevas mingi häda, püüdes teda puudutada. 
Ja rüvedad vaimud, kui nad nägid Jeesust, langesid ta ette maha ja kisendasid: „Sina oled Jumala Poeg!” 
Ja ta hoiatas neid kõvasti, et nad ei teeks teda tuntuks. 
Markuse 16Aga jüngrid läksid välja ja kuulutasid kõikjal, ning Issand toetas neid ja kinnitas sõna tunnustähtedega.] 
1. Johannese 2 Ma kirjutan teile, lapsed, sest patud on teile andeks antud tema nime pärast. 
Ma kirjutan teile, isad, sest teie olete mõistnud teda, kes on olnud algusest. Ma kirjutan teile, noored, sest te olete ära võitnud kurja. 
Ma olen kirjutanud teile, lapsed, sest teie olete ära tundnud Isa. Ma olen kirjutanud teile, isad, sest teie olete mõistnud teda, kes on olnud algusest. Ma olen kirjutanud teile, noored, sest te olete tugevad ja Jumala sõna püsib teis ning te olete ära võitnud kurja. 
Ärge armastage maailma ega seda, mis on maailmas! Kui keegi armastab maailma, siis ei ole temas Isa armastust. 
Sest kõik, mis on maailmas - lihahimu ja silmahimu ja elukõrkus -, ei ole Isast, vaid maailmast. 
Ja maailm kaob ja tema himu, aga kes teeb Jumala tahtmist, püsib igavesti.