Piibel.NET
Otsing 1Kn 8,57;Hb 6,12;1Kr 3,16-23; Ilm 20,7-10
(14 vastet, leht 1 1-st)
Eestikeelne Piibel 1997
1. Kuningate 8 Olgu Issand, meie Jumal, meiega, nõnda nagu ta on olnud meie vanematega; tema ärgu jätku meid maha ja ärgu loobugu meist,
1. Korintose 3 Eks te tea, et te olete Jumala tempel ja teie sees elab Jumala Vaim?
Kui keegi rikub Jumala templi, siis Jumal rikub ka tema, sest Jumala tempel on püha, ja see olete teie.
Ärgu ükski petku ennast! Kes teie seas tundub endale targana selles maailmas, see saagu narriks, et ta saaks targaks!
Jumala juures on ju praeguse maailma tarkus narrus, sest on kirjutatud: „Tema tabab targad nende riugastelt.”
Ja taas: „Issand tunneb ära tarkade arutlused, et need on tühised.”
Nõnda ärgu siis ükski kiidelgu inimestest, sest teie päralt on kõik:
olgu Paulus, olgu Apollos, olgu Keefas, olgu maailm, olgu elu, olgu surm, olgu käesolev, olgu tulev - kõik on teie päralt,
teie olete aga Kristuse päralt ja Kristus on Jumala päralt.
Heebrealaste 6 et te ei jääks loiuks, vaid võtaksite eeskujuks neid, kes pärivad tõotused usu ja pika meele tõttu.
Ilmutuse 20 Kui need tuhat aastat otsa saavad, lastakse saatan lahti oma vanglast
ning ta läheb välja eksitama paganaid, kes on ilmamaa neljas nurgas, Googi ja Maagoogi, koguma sõtta neid, kelle arv on nagu mereliiv.
Ja nad tulevad üles ilmamaa lagendikule ja piiravad ümber pühade leeri ja armastatud linna. Ja taevast langeb tuli ning sööb nad ära.
Ja kurat, nende eksitaja, visatakse tule- ja väävlijärve, kus on ka metsaline ja valeprohvet; ning neid piinatakse päevad ja ööd igavesest ajast igavesti.