Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Otsing 1Kn 8,52;Jh 14,14;1Kr 10,23–31; Mk 6,14–29
(27 vastet, leht 1 2-st)
1. Kuningate 8Olgu su silmad lahti su sulase anumise ja su Iisraeli rahva anumise poole, et sa neid kuuleksid kõiges, mille pärast nad sind hüüavad! 
Markuse 6Ja kuningas Heroodes sai kuulda - Jeesuse nimi oli ju saanud juba tuntuks -, et öeldi: „Ristija Johannes on üles äratatud surnuist ja seepärast toimivad tema kaudu imeväed.” 
Aga teised ütlesid, et ta on Eelija, aga teised, et prohvet nagu üks prohveteist. 
Aga Heroodes ütles sellest kuuldes: „Seesama Johannes, kelle pea ma lasksin maha raiuda, tema on äratatud üles!” 
Heroodes ise oli lasknud Johannese kinni võtta ja aheldanud ta vanglasse Heroodiase, oma venna Filippuse naise pärast, kellega Heroodes oli abiellunud; 
sest Johannes oli Heroodesele öelnud: „Sa ei tohi pidada oma venna naist!” 
Aga Heroodias kandis ta peale viha ja tahtis teda tappa, ent ei saanud, 
sest Heroodes kartis Johannest, teades ta olevat õige ja püha mehe, ning kaitses teda. Ja kui ta Johannest kuulas, jäi ta tihti kõhklema, ning kuulas teda meeleldi. 
Aga paras päev tuli siis, kui Heroodes tegi oma sünnipäeval pidusöögi oma ülikuile ja tuhatnikele ja Galilea peameestele. 
Ja Heroodiase tütar astus sisse ja tantsis. See meeldis Heroodesele ja pidulistele nii, et kuningas ütles tüdrukule: „Küsi minult, mida sa iganes tahad, ja ma annan sulle!” 
Ja ta tõotas ja vandus temale: „Mida sa iganes küsiksid, ma annan sulle, kas või poole oma kuningriigist!” 
Ja tüdruk läks välja ja ütles oma emale: „Mida ma küsiksin?” Aga too ütles: „Ristija Johannese pead!” 
Ja ta tuli kohe varmalt kuninga juurde sisse ja küsis: „Ma tahan, et sa otsekohe annad mulle vaagnal Ristija Johannese pea!” 
Ja kuningas jäi üsna kurvaks, kuid vannete ja piduliste pärast ei tahtnud ta olla tüdruku vastu hoolimatu. 
Ja kuningas läkitas kohe timuka käsuga tuua Johannese pea. 
Ja too läks, lõi vanglas tal pea otsast ning tõi ta pea vaagnal ja andis selle tüdrukule ja tüdruk andis selle oma emale. 
Ja kui Johannese jüngrid said sellest kuulda, tulid nad ja viisid ta surnukeha ära ning panid selle hauakambrisse. 
Johannese 14Kui te midagi minult palute minu nimel, siis ma teen seda. 
1. Korintose 10Öeldakse: „Kõik on lubatud!” - Siiski kõigest ei ole kasu. „Kõik on lubatud!” - Siiski kõik ei ehita kogudust. 
Ärgu ükski otsigu oma, vaid teise kasu! 
Kõike, mida lihaturul müüakse, sööge, ja ärge hakake kõhklema sisetunde pärast, 
sest maa ja tema täius on Issanda päralt! 
Kui keegi uskmatuist kutsub teid külla ja te tahate minna, siis sööge kõike, mida teile ette pannakse, kõhklemata sisetunde pärast. 
Kui aga keegi peaks teile ütlema: „See on ohvriliha”, siis ärge sööge selle inimese pärast, kes tegi märkuse, ning sisetunde pärast. 
Aga ma ei räägi sinu, vaid teise sisetundest.Sa ehk ütled: „Mispärast peab nüüd teise sisetunne minu vabaduse suhtes olema määrav?