Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Otsing 1Kn 11:29-32, 12:19; Ps 81:10-11ab,12-13,14-15; Mk 7:31-37
(17 vastet, leht 1 1-st)
1. Kuningate 11Aga sel ajal sündis, et Jerobeam läks Jeruusalemmast välja ja prohvet, siilolane Ahija, kellel oli uus kuub seljas, juhtus teel temale vastu; ainult nemad kahekesi olid väljal. 
Siis Ahija haaras kinni sellest uuest kuuest, mis tal seljas oli, ja kiskus selle kaheteistkümneks tükiks 
ning ütles Jerobeamile: „Võta enesele kümme tükki, sest nõnda ütleb Issand, Iisraeli Jumal: Vaata, ma kisun kuningriigi Saalomoni käest ja annan kümme suguharu sinule. 
Aga üks suguharu jäägu temale mu sulase Taaveti pärast ja Jeruusalemma linna pärast, mille ma olen valinud kõigi Iisraeli suguharude seast, 
Psalm 81 Ärgu olgu su seas võõrast jumalat ja ära kummarda võõramaa jumala ette! 
Mina olen Issand, sinu Jumal, kes tõin sind Egiptusemaalt; tee lahti oma suu, siis täidan ta! 
Aga mu rahvas ei võtnud kuulda mu häält, Iisrael ei tahtnud teha mu meelt mööda. 
Siis ma andsin nad nende südame paadumusse ja nad käisid oma arvamiste järgi. 
Oh et mu rahvas mind kuulaks ja Iisrael käiks minu teedel! 
Ma alistaksin varsti nende vaenlased ja pööraksin oma käe nende rõhujate vastu.” 
Markuse 7Ja Jeesus lahkus Tüürose alalt ja tuli läbi Siidoni Galilea järve äärde, Kümnelinnamaa + Vt Mt 4:25 seletust.   piirkonna keskele. 
Ja tema juurde toodi kurt ja kidakeelne ning paluti teda, et ta paneks oma käe ta peale. 
Ja Jeesus võttis ta rahvahulgast kõrvale, pistis oma sõrmed ta kõrvadesse, sülitas ja puudutas ta keelt 
ning üles taevasse vaadates õhkas ja ütles talle: „Effata!”, see on „Avane!” 
ja ta kõrvad avanesid kohe ja ta keelekütke pääses valla ning ta rääkis korralikult. 
Ja Jeesus keelas neid, et nad ei räägiks sellest kellelegi, aga mida enam ta neid keelas, seda enam nad jutustasid. 
Ja nad olid üliväga vapustatud ja ütlesid: „Kõik on ta teinud hästi, ta paneb ju kurdid kuulma ja keeletud rääkima!”