Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Otsing 1Jh 5:5-13; Ps 147:12-13,14-15,19-20; Lk 5:12-16
(20 vastet, leht 1 1-st)
Psalm 147 Ülista, Jeruusalemm, Issandat! Siion, kiida oma Jumalat! 
Sest tema on teinud tugevaks su väravate riivid, tema õnnistab su lapsi sinu sees. 
Ta annab rahu su piirile, ta küllastab su tuumaka nisuga. 
Ta läkitab oma ütlused maa peale, rutusti jookseb tema sõna. 
Ta annab teada oma sõna Jaakobile ja Iisraelile oma määrused ja seadused. 
Nõnda ei ole tema teinud ühelegi paganarahvale, ja tema seadusi ei ole nad tundnud. Halleluuja! 
Luuka 5Ja see sündis, kui Jeesus ühes linnas viibis, vaata, seal oli mees üleni täis pidalitõbe. Ja kui ta nägi Jeesust, langes ta silmili maha ja anus teda: „Issand, kui sa tahad, siis sa võid mu puhtaks teha!” 
Ja Jeesus sirutas käe välja, puudutas teda ja ütles: „Ma tahan, saa puhtaks!” Ja kohe lahkus pidalitõbi temast. 
Jeesus keelas teda juhtunust kellelegi rääkimast ja käskis: „Mine näita ennast preestrile ja ohverda oma puhtakssaamise eest, nii nagu Mooses on käskinud, neile tunnistuseks!” 
Aga sõnum Jeesusest levis seda enam, nii et suur rahvahulk tuli kokku teda kuulama ja saama temalt tervenemist oma haigustest. 
Temal oli aga viisiks minna tühja paika ja seal palvetada. 
1. Johannese 5Kes on, kes võidab ära maailma? Eks see, kes usub, et Jeesus on Jumala Poeg! 
Tema on see, kes tuli vee ja verega + Vesi sümboliseerib Jeesuse ristimist, veri ristisurma.   - Jeesus Kristus. Ta ei tulnud üksnes veega, vaid vee ja verega, ja Vaim on selle tunnistajaks, sest Vaim on tõde. 
Jah, tunnistajaid on kolm: 
Vaim, vesi ja veri, ja need kolm on üks. 
Kui me võtame vastu inimeste tunnistuse, siis Jumala tunnistus on suurem, sest see on Jumala tunnistus, et ta on andnud tunnistuse oma Poja kohta. 
Kes usub Jumala Pojasse, sellel on see tunnistus olemas enese sees. Kes ei usu Jumalat, see on teinud tema valelikuks, sest ta pole uskunud tunnistust, mille Jumal on andnud oma Poja kohta. 
Ja see tunnistus on: Jumal on andnud meile igavese elu ja see elu on tema Pojas. 
Kellel on Poeg, sellel on elu; kellel ei ole Jumala Poega, sellel pole elu. 
Seda ma olen kirjutanud teile, kes te usute Jumala Poja nimesse, et te teaksite: teil on igavene elu.