Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Otsing 1Jh 5:14-21; Ps 149:1-2,3-4,5+6a+9b; Jh 3:22-30
(24 vastet, leht 1 1-st)
Psalm 149 Halleluuja! Laulge Issandale uus laul, tema kiituslaul vagade koguduses! 
Iisrael rõõmustagu oma tegijast! Siioni lapsed ilutsegu oma kuningast! 
Nad kiitku ringtantsus tema nime, trummide ja kanneldega mängigu nad temale! 
Sest Issandal on hea meel oma rahvast, ta ehib viletsad päästega. 
Vagad ilutsegu au sees, nad hõisaku oma voodites! 
Neil olgu suus Jumala ülistus ja käes kaheterane mõõk, 
et saata täide nende kohta kirja pandud kohtuotsus! See on auks kõigile tema vagadele. Halleluuja! 
Johannese 3Pärast seda läks Jeesus oma jüngritega Juudamaale; ta viibis seal koos nendega ja ristis. 
Ka Johannes oli Ainonis Salimi lähedal, sest seal oli palju vett, ja inimesed tulid sinna ja lasksid end ristida; 
sest Johannest ei olnud veel vangi heidetud. 
Siis hakkasid Johannese jüngrid ühe juudiga puhastamiste üle vaidlema. 
Ja nad tulid Johannese juurde ja ütlesid talle: „Rabi! See, kes oli sinuga sealpool Jordanit ja kellest sa tunnistasid, vaata, ka see ristib ja kõik lähevad tema juurde.” 
Johannes kostis: „Keegi ei suuda võtta midagi, kui see ei ole temale antud taevast. 
Teie ise olete mu tunnistajad, et ma ütlesin, mina ei ole Messias, vaid ainult tema eele läkitatu. 
Kellel on mõrsja, see on peigmees. Peigmehe sõber seisab aga kõrval ja kuulab teda ning on väga rõõmus peigmehe hääle üle. Nii on nüüd ka minu rõõm saanud täielikuks. 
Tema peab kasvama, aga mina pean kahanema.” 
1. Johannese 5Ja see ongi see julgus, mis meil on tema ees, et kui me midagi tema tahtmist mööda palume, siis tema kuuleb meid. 
Kuna me teame, et ta meid kuuleb, mida tahes me paluksime, siis teame ka, et meil on käes need palved, mis me oleme temalt palunud. 
Kui keegi näeb oma venda tegevat pattu, mis ei ole surmaks, siis ta palugu, ja Jumal annab talle elu, neile, kes ei tee pattu surmaks. On pattu, mis on surmaks: selle kohta ma ei ütle, et tal tuleks paluda. 
Kõik ülekohus on patt, aga on pattu, mis ei ole surmaks. 
Me teame, et ükski, kes on sündinud Jumalast, ei tee pattu, sest Jumalast sünnitatu hoiab ennast ja kuri ei puuduta teda. 
Me teame, et meie oleme Jumalast ja et terve maailm on kurja käes. 
Aga me teame, et Jumala Poeg on tulnud ja andnud meile mõistmise, et me tunneksime ära Tõelise. Ja meie oleme Tõelises, tema Pojas Jeesuses Kristuses. Seesama on tõeline Jumal ja igavene elu. 
Lapsed, hoiduge ebajumalate eest!