Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Otsing 1Jh 4:19-5:4; Ps 72:1bc-2,14+15cd,17; Lk 4:14-22
(21 vastet, leht 1 1-st)
Psalm 72Saalomoni laul. Jumal, anna oma kohtupidamine kuningale ja oma õigus kuninga pojale! 
Ajagu tema su rahva asja õiguses ja su viletsate asja õigluses! 
Ta lunastab nende hinged kavalusest ja vägivallast, ja nende veri on kallis tema silmis. 
Ja ta elab ning temale antakse Seeba kulda, ja tema eest palvetatakse alati, kogu päev õnnistatakse teda. 
Ta nimi püsib igavesti; päikese paistel võrsugu ta nimi, õnnistagu nad üksteist sellega! Kiitku teda õndsaks kõik rahvad! 
Luuka 4Jeesus tuli Vaimu väes tagasi Galileasse ja kuuldus temast levis kogu ümbruskonda. 
Ja ta õpetas nende sünagoogides, ja kõik austasid teda. 
Jeesus tuli ka Naatsaretti, kus ta oli üles kasvanud, ja läks oma harjumust mööda hingamispäeval sünagoogi. Ja kui ta tõusis lugema, 
anti tema kätte prohvet Jesaja raamat. Ta rullis raamatu lahti ja leidis koha, kuhu oli kirjutatud: 
„Issanda Vaim on minu peal, seepärast on ta mind salvinud. Ta on mind läkitanud kuulutama vaestele rõõmusõnumit, kuulutama vangidele vabakslaskmist ja pimedatele nägemist, laskma vabadusse rõhutuid, 
kuulutama Issanda meelepärast aastat.” + 'Issanda meelepärast aastat' - viide juubeliaastale, mida Moosese Seaduse järgi tulnuks pidada igal viiekümnendal aastal. Vt 3Ms 25.   
Ja keeranud raamatu kokku, andis Jeesus selle sünagoogi teenri kätte ja istus maha. Ja kõikide silmad sünagoogis vaatasid ainiti teda. 
Tema hakkas neile rääkima: „Täna on see kirjakoht teie kuuldes täide läinud.” 
Ja kõik tunnustasid teda ja imestasid, et tema suust tulid sellised armusõnad, ja ütlesid: „Eks tema ole Joosepi poeg?” 
1. Johannese 4Meie armastame, sest tema on meid enne armastanud. 
Kui keegi ütleb: „Mina armastan Jumalat”, ja vihkab oma venda, siis ta on valelik, sest kes ei armasta oma venda, keda ta näeb, ei suuda armastada Jumalat, keda ta ei ole näinud. 
Ja see käsk on meil temalt endalt, et kes armastab Jumalat, armastagu ka oma venda! 
1. Johannese 5Igaüks, kes usub, et Jeesus on Kristus, on Jumalast sündinud. Igaüks, kes armastab seda, kes ta on sünnitanud, armastab ka seda, kes temast on sündinud. 
Sellest me tunneme ära, et armastame Jumala lapsi, kui me armastame Jumalat ja teeme tema käskude järgi. 
See ongi Jumala armastamine, et me peame tema käske, ja tema käsud ei ole rasked. 
Jah, igaüks, kes on sündinud Jumalast, võidab ära maailma. Ja see ongi võit, mis on võitnud ära maailma - meie usk.