Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Otsing 1Aj 29,11;Ilm 4,11;Mt 11,20–24
(7 vastet, leht 1 1-st)
1. Ajaraamat 29 Sinul, Issand, on suurus ja vägevus, ilu ja hiilgus ja au, kõik, mis on taevas ja maa peal. Sinul, Issand, on kuningriik ja sa oled ennast tõstnud kõigile peaks. 
Matteuse 11Siis hakkas Jeesus hurjutama neid linnu, kus kõige rohkem oli sündinud tema vägevaid tegusid, et nad ei olnud meelt parandanud: 
„Häda sulle, Korasin! Häda sulle, Betsaida! + Korasin ja Betsaida asuvad Kapernauma lähedal.   Sest kui Tüüroses ja Siidonis oleksid sündinud need vägevad teod, mis teie juures on aset leidnud, küll nad oleksid ammugi kotiriides ja tuhas meelt parandanud. 
Ometi ma ütlen teile: Tüürosel ja Siidonil on kohtupäeval hõlpsam põli kui teil! 
Ja sina, Kapernaum, kas sa arvad, et sind ülendatakse taevani? Ei, sind tõugatakse alla põrgusse, sest kui Soodomas oleksid sündinud need vägevad teod mis sinus, siis ta oleks püsinud tänini. 
Ometi ma ütlen teile: Soodomamaal on kohtupäeval hõlpsam põli kui sinul!” 
Ilmutuse 4 „Sina, meie Issand ja Jumal, oled väärt võtma au ja austust ja väge, sest sina oled loonud kõik, kõik olev on loodud sinu tahtmise läbi!”