Piibel.NET
Otsing 1Aj 16:7-24
(18 vastet, leht 1 1-st)
Eestikeelne Piibel 1997
1. Ajaraamat 16 Siis, selsamal päeval, andis Taavet Issanda tänamise esimest korda Aasafi ja tema vendade hooleks:
„Tänage Issandat, kuulutage tema nime, tehke teatavaks rahvaste seas tema teod!
Laulge temale, mängige temale, kõnelge kõigist tema imedest!
Kiidelge tema pühast nimest, rõõmustugu nende süda, kes otsivad Issandat!
Nõudke Issandat ja tema võimsust, otsige alati tema palet!
Meenutage tema tehtud imetegusid, tema imetähti ja tema huulte kohtuotsuseid,
teie, Iisraeli, tema sulase sugu, teie, Jaakobi, tema valitu lapsed!
Tema, Issand, on meie Jumal, tema kohtuotsused on igal pool maailmas.
Pidage igavesti meeles tema lepingut, sõna, mille ta on andnud tuhandele põlvele,
lepingut, mille ta on sõlminud Aabrahamiga, ja tema vannet Iisakile!
Ta seadis selle Jaakobile määruseks, Iisraelile igaveseks lepinguks.
Ta ütles: „Sinule ma annan Kaananimaa, see on teie pärisosa,
kuigi teid on väike hulgake ja olete seal ainult pisut aega ning võõrastena elanud!”
Nad rändasid rahva juurest rahva juurde, ühest riigist teise rahva juurde.
Tema ei lasknud kedagi neile liiga teha ja ta nuhtles nende pärast kuningaid:
„Ärge puudutage minu võituid ja ärge tehke kurja minu prohvetitele!”
Laulge Issandale, kogu maailm, kuulutage päevast päeva tema päästet!
Jutustage paganate seas tema au, tema imeasju kõigi rahvaste seas!