Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Otsing Õp 8:22-31; Ps 8:4-5,6-7,8-9; Rm 5:1-5; Jh 16:12-15
(25 vastet, leht 1 1-st)
Psalm 8 Kui ma näen su taevast, su sõrmede tööd, kuud ja tähti, mis sa oled rajanud, 
siis mis on inimene, et sa temale mõtled, ja inimesepoeg, et sa tema eest hoolitsed? 
Sa tegid ta pisut alamaks Jumalast ja ehtisid teda au ja austusega. 
Sa seadsid ta valitsema oma kätetööd; kõik sa panid tema jalge alla, 
lambad, kitsed ja härjad, kõik, samuti metsloomad, 
taeva linnud ja mere kalad ja kõik, mis mere radadel liigub. 
Õpetussõnad 8 Issand lõi mind oma töö alguses, esimesena oma töödest muistsel ajal. 
Igavikust alates on mind eraldatud, ürgajast peale, enne maailma algust. 
Ma olen sündinud enne sügavusi, enne kui puhkesid allikad. 
Veel enne kui mäed paigale pandi, enne künkaid sündisin mina, 
kui ta veel ei olnud teinud maad ega maastikku, ei maailma esimest tolmukübetki. 
Kui tema valmistas taevad, olin mina seal, siis kui ta joonistas sõõri sügavuse pinnale, 
kui ta kinnitas pilved ülal, kui said jõuliseks sügavuse allikad, 
kui ta merele pani piiri, et veed ei astuks üle tema käsust, kui ta kinnitas maa alused, 
siis olin mina tema kõrval kui lemmiklaps, olin päevast päeva temale rõõmuks, mängisin igal ajal tema ees, 
mängisin tema maailma maa peal ja tundsin rõõmu inimlastest. 
Johannese 16Mul on teile veel palju öelda, aga teie ei suuda seda praegu taluda. 
Aga kui tema, Tõe Vaim, tuleb, juhib ta teid kogu tõesse, sest tema ei räägi iseenesest, vaid ta räägib, mida kuuleb, ja ta kuulutab teile tulevasi asju. 
Tema kirgastab mind, sest ta võtab minu omast ja kuulutab teile. 
Kõik, mis on Isal, on minu päralt, seepärast ma ütlesin, et ta võtab minu omast ja kuulutab teile. 
Rooma 5Et me nüüd oleme saanud õigeks usust, siis on meil rahu Jumalaga meie Issanda Jeesuse Kristuse läbi, 
kelle läbi me oleme usus saanud ligipääsu ka sellele armule, milles me seisame, ja me kiitleme oma lootusest Jumalalt saadavale kirkusele. 
Aga mitte ainult sellest, vaid me kiitleme ka viletsusest, teades, et viletsus toob kannatlikkuse, 
kannatlikkus läbikatsutuse, läbikatsutus lootuse. 
Aga lootus ei jäta häbisse, sest Jumala armastus on välja valatud meie südamesse Püha Vaimu läbi, kes meile on antud.