Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Otsing Õp 2:1–9;Mt 19:27–29;
(12 vastet, leht 1 1-st)
Õpetussõnad 2 Mu poeg! Kui sa mu sõnad vastu võtad ja mu käsud enesele talletad, 
lased oma kõrva tarkust tähele panna, pöörad südame arukuse poole, 
jah, kui sa mõistuse appi kutsud ja tood oma hääle kuuldavale arukuse heaks, 
kui sa seda otsid nagu hõbedat ja püüad leida nagu peidetud varandust, 
siis sa mõistad Issanda kartust ja leiad Jumala tunnetuse. 
Sest Issand annab tarkuse, tema suust tuleb tunnetus ja arukus. 
Tema talletab õigetele edu, on kilbiks neile, kes elavad laitmatult, 
kaitstes õiguse radu ja valvates oma vagade teed. 
Siis sa mõistad õiglust ja õigust, ja seda, mis õige on - kõiki häid teid. 
Matteuse 19Siis kostis Peetrus: „Vaata, meie oleme jätnud kõik maha ja järgnenud sulle. Mis siis meile saab?” 
Aga Jeesus ütles neile: „Tõesti, ma ütlen teile, kes olete mulle järgnenud, uuestisündimises, kui Inimese Poeg istub oma kirkuse troonile, istute ka teie kaheteistkümnele troonile Iisraeli kaheteistkümne suguharu üle kohut mõistma. 
Ja igaüks, kes on jätnud maha majad või vennad või õed või isa või ema või lapsed või põllud minu nime pärast, saab nad tagasi sajakordselt ja pärib igavese elu.