Piibel.NET
Piibel.NET
Piibel 1997
Otsing Õp 16,33;Jk 4,15;Gl 6,(11–13)14–18; Lk 20,27–40
(24 vastet, leht 1 1-st)
Õpetussõnad 16 Liisku heidetakse kuuehõlmas, aga selle otsus on Issandalt. 
Luuka 20Jeesuse juurde astusid mõned saduserid, kes ütlesid, et surnuist ülestõusmist ei ole olemas, ja küsisid temalt: 
„Õpetaja, Mooses on meile kirjutanud: Kui sureb kellegi vend, kel on naine, ja tal ei ole olnud lapsi, siis ta vend peab võtma oma surnud venna naise ja soetama sugu vennale. 
Oli kord seitse venda: ja esimene võttis naise ja suri lapseta, 
ja teine, 
ja kolmas võttis tema, ja nõndasamuti kõik seitse - nad ei jätnud lapsi järele ja surid. 
Pärast suri ka naine. 
See naine - kelle naiseks nende seast ta saab ülestõusmisel? Ta on olnud naiseks ju neile seitsmele.” 
Ja Jeesus ütles neile: „Selle ajastu lapsed võtavad naisi ja lähevad mehele, 
aga kes on väärt arvatud saama tolle ajastu osaliseks ja surnuist üles tõusma, need ei võta naist ega lähe mehele, 
sest nad ei saa enam surra, nad on ju inglite sarnased ja on Jumala pojad, olles ülestõusmise pojad. 
Aga et surnud tõusevad üles, seda osutab ka Mooses kibuvitsapõõsa loos, kui ta nimetab Issandat Aabrahami Jumalaks ja Iisaki Jumalaks ja Jaakobi Jumalaks. 
Jumal ei ole surnute, vaid elavate Jumal, sest kõik elavad temale.” 
Siis mõned kirjatundjaist kostsid: „Õpetaja, sa rääkisid hästi”, 
sest nad ei julgenud temalt enam midagi küsida. 
Galaatia 6Vaadake, kui suurte tähtedega olen ma teile kirjutanud oma käega! 
Kõik, kes iganes tahavad olla heas kuulsuses inimeste seas, sunnivad teid ümberlõikamisele üksnes selleks, et neid Kristuse risti pärast taga ei kiusataks. 
Sest ka ümberlõigatud ise ei pea Seadust, kuid nad tahavad teie ümberlõikamist, et nad teie ihu üle saaksid kiidelda. 
Aga mulle olgu olemata, et ma kiitleksin muu kui meie Issanda Jeesuse Kristuse risti üle, mille läbi maailm on minule risti löödud ja mina maailmale. 
Sest ei ümberlõikamine ega ümberlõikamatus ole midagi, vaid uus loodu. 
Ja kõigile, kes seda juhtnööri mööda käivad, neile olgu rahu ja halastus, ja ka Jumala Iisraelile! 
Viimaks veel, ärgu tehku keegi mulle vaeva, sest ma kannan Jeesuse vermeid oma ihu küljes. 
Meie Issanda Jeesuse Kristuse arm olgu teie vaimuga, vennad! Aamen. 
Jaakobuse 4Selle asemel et öelda: „Kui Issand tahab ja me veel elame, siis teeme seda või teist”,