Piibel.NET
Otsing Õp 10,12;Jh 13,35;Rm 11,25–32; Mk 8,1–9
(19 vastet, leht 1 1-st)
Eestikeelne Piibel 1997
Õpetussõnad 10 Vihkamine õhutab riidu, aga armastus katab kinni kõik üleastumised.
Markuse 8 Neil päevil, kui taas oli koos suur rahvahulk ja neil ei olnud midagi süüa, kutsus Jeesus jüngrid enese juurde ja ütles neile:
„Mul on rahvast hale, sest nad on juba kolm päeva minu juures viibinud ja neil ei ole midagi süüa.
Ja kui ma lasen nad koju söömata, siis nad nõrkevad teel, sest mõned neist on tulnud kaugelt.”
Ja ta jüngrid vastasid talle: „Kuidas võib keegi siin kõrbes nende kõhud täis sööta?”
Ja ta küsis neilt: „Mitu leiba teil on?” Nemad ütlesid: „Seitse.”
Ja Jeesus käskis rahvahulgal maha istuda ning võttis need seitse leiba, tänas, murdis ja andis oma jüngrite kätte, et nad jagaksid need, ja nad viisid leiva rahvale.
Ja neil olid mõned kalakesed, ja tema, õnnistades neid, käskis ka need viia rahvale.
Ja nad sõid ja said kõhud täis. Ja ülejäänud palakesi korjati seitse korvitäit.
Inimesi oli aga umbes neli tuhat. Ja Jeesus laskis neil minna.
Johannese 13 Sellest tunnevad kõik, et te olete minu jüngrid, kui te üksteist armastate.”
Rooma 11 Vennad, ma ei taha ju, et teile jääks teadmata see saladus - et teie poleks enda meelest targad -, et Iisraelile on osaliselt tulnud paadumus, kuni paganate täiskogus on sisse astunud,
ja nõnda pääseb lõpuks kogu Iisrael, nagu on kirjutatud: „Siionist tuleb vabastaja, tema kõrvaldab Jaakobist jumalakartmatuse.
Ja see on minu leping nendele, kui ma kustutan ära nende patud.”
Evangeeliumi poolelt vaadates on nad küll Jumala vaenlased teie heaks, aga valiku poolelt vaadates on nad armastatud esiisade pärast.
Jumal ei kahetse ju oma armuande ega kutsumist.
Sest otsekui teie tollal olite Jumalale sõnakuulmatud, nüüd on aga teie peale nende sõnakuulmatuse tõttu halastatud,
nõnda on nüüd ka nemad muutunud sõnakuulmatuks teile osaks saanud halastuse pärast, et ka nende peale halastataks.
Sest Jumal on kõik inimesed kinni pannud sõnakuulmatuse alla, et kõikide peale halastada.